Wzmocnienie monolitycznej konstrukcji zelbetonowej budynkôw i budowli

Jôzef J. LUCZKO, Bogdan L. NAZAREWICZ

Wzmocnienie monolitycznej konstrukcji zelbetonowej budynkôw i budowli

W artykule przedstawiono przyczyny i Charakter zniszczenia monolitycznej konstrukcji ramy hotelu „Dniestr” we Lwowie oraz zelbetowych monolitycznych rygli w budynku stolôwki na 500 miejsc w fabiyce „Zenit” w Tiaczewie. Przedstawiono takzesposoby ich naprawy na bazie materialôw kompozytowych.

Stowa kluczowe: monolilyczne konstrukcje zelbetowe, materiaty kompozytowe

1. Obiekty badan i problemy

Zelbetowa rama budynku hotelu „Dniestr”, znajduj^cego siç przy ul. Matejka we Lwowie i zelbetowe rygle stolôwki na 500 osôb fabryki „Zenit” w m. Tiaczew. Budynek hotelu „Dniestr” zostal zaprojektowany przez lwowskq. filiç instytutu projektowego Gosstroj USRR w 1969 roku. Wg pierwotnego projektu 3- kondygnacyjna rama budynku o przeswicie / = 10,0 m z konsolami rygli 2. i 3. kondygnacji projektowana byla jako wykonana w monolitycznym zelbecie, ale pôzniej projekt zostal zmieniony i monolityczny jest tylko rygiel 3. kondygnacji, znajduj^cy siç w ramach piçtra technicznego. Stojaki i dolne rygle wykonane sq. z prefabrykatôw zelbetowych [1,2].

 

Analiza wynikôw badania technicznego budynku hotelu „Dniestr” w poprzednich latach opisana jest w pracach [3, 4], gdzie podany zostal konstrukcyjny schemat i konstrukcje poprzecznej monolitycznej ramy zelbetowej. W procesie budowy (na nieukonczonym etapie budowy) w ryglach ram na st. +8,630 w 1975 r., po utworzeniu szkieletu budynku i przegrôd oraz przygotowania betonowych stropôw na wszystkich piçtrach, tzn. przy niepelnym obcigzeniu uzytkowym, stwierdzono pçkniçcia. Schematy wzmocnienia poprzecznych przekrojôw i wzmocnienia konsol rygli za pomoc^ systemu podciçc i ci^gôw przedstawiono w pracach [3, 4]. W pracach tych opisano takze zbrojenie rygla i pokazano rozmieszczenie charakterystycznych pçkniçc (rys. 1), jak rôwniez pokazano schematy obcitjzen belek piçtra technicznego (rys. 2) z przedstawieniem wykresôw momentôw i si! poprzecznych (w Stadium projektowania).

Для отримання повної версії статті необхідно сконтактуватись з автором.

Офіційний представник