ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАШТУВАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ В ЦЕГЛЯНИХ СТІНАХ

Лучко Й.Й., д.т.н., професор (ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів)

Назаревич Б.Л., інж., Парнета Б.З., інж. (Національний університет “Львівська політехніка”)

 

ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАШТУВАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ В ЦЕГЛЯНИХ СТІНАХ

 

В роботі наведено результати досліджень технології влаштування гори­зонтальної гідроізоляції в цегляних стінах. Детально описано процес гідрофобізації поперечного перерізу стіни та обладнання за допомогою якого виконують гідроізоляційні ін’єкції під тиском горизонтально (ПТГ).

Дана робота є продовженням досліджень описаних в [1], де наведені ха­рактеристики матеріалів та конструкції дослідних зразків, програма експери­ментальних досліджень, визначення вмісту солей у зразках, а також їх заволоженості.

Під час влаштування горизонтальних гідроізоляцій (блокад) ін’єкційним методом дуже часто на практиці стикаємося з проблемою ефективної запре- совки ін‘єктора. Особливо це стосується випадків, коли використовуємо гра­вітаційний спосіб подачі ін‘єктора в шпури і коли для отримання прийнятно­го результату необхідно враховувати фізичний стан стіни, тобто вологість по всій стіні повинна бути W<5% , а матеріал стіни повинен бути пористим. Ці умови значно звужують діапазон використання гравітаційного способу запресовки ін’єкційного матеріалу [2].

Тому необхідно проводити кількаразово заміри вологості по осі стіни:

  • попередній, до проектування, щоб визначити який спосіб запресовки

ін’єктора прийняти;

  • кінцевий, перед запресовкоюін’єктора, щоб визначити залишковий рі­вень заволоження та переконатися чи запропонований метод буде доста­тньо ефективним.

Авторами було проведено лабораторний експеримент, в якому досліджу­вався рух вологи на цегляних зразках протягом 23,5 тижнів. Зразки викону­валися з цегли, яка залишалася в результаті розбирання споруд старої забудо­ви і була поражена солями різного типу. Результати представлені на рис. 1.

Отримавши максимальну вологість W - 8,2% < 10% запресовку ін’єкційного матеріалу проводили під тиском, регулюючи його по необхідно­сті. При значному заволожені стіни виникає необхідність приймати додаткові заходи щодо її осушення. Нижче описана технологія влаштування горизонта­льної гідроізоляції ін’єкційним методом під тиском.

 

Для отримання повної версії статті необхідно сконтактуватись з автором.

Офіційний представник