ТЕОРЕТИЧНА ОЦІНКА ВИЛИВУ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ НА КОРОЗІЮ БЕТОНУ ТА КОНТРАКЦІЙ ЦЕМЕНТНОГО ГЕЛЮ ЗА ЗАЛИШКОВИМ ВОДОЦЕМЕНТНЙМ ВІДНОШЕННЯМ

Й.Й. Лучкод.т.н., ДерждорНДІ, м. Київ

 Б.Л.Назаревич ст. викладач, НУ „Львівська політехніка”, м. Львів

 

ТЕОРЕТИЧНА ОЦІНКА ВИЛИВУ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ НА КОРОЗІЮ БЕТОНУ ТА КОНТРАКЦІЙ ЦЕМЕНТНОГО ГЕЛЮ ЗА ЗАЛИШКОВИМ ВОДОЦЕМЕНТНЙМ ВІДНОШЕННЯМ

 

Проблема. Довговічність залізобетонних елементів конструкцій, а також відповідно будівельних споруд, визначається фізичним зношуванням, яке може розглядатись як результат взаємодії конструкцій і зовнішнього середовища, включаючи і силові навантаження. До цього часу, як правило, склад бетону при проектування підбирається за заданою механічною міцністю, найчастіше по опору стиску. При тому недостатньо враховується можливість контакту бетону з різними агресивними рідкими та газоподібними середовищами, а саме увага в таких випадках зосереджується на захисних покриттях поверхні, без врахування безпосередньо структурних особливостей бетону. Такий підхід часто веде до передчасної, особливо при пошкодженнях захисних покриттів, втрати експлуатаційних властивостей будівельних конструкцій, а в окремих випадках, за відсутності належного контролю за станом покриттів, може привести до катастрофічних руйнувань.

Аналіз останніх досліджень по проблемі. Отримана значна кількість результатів досліджень по вирішенню цієї проблеми [1-3], а саме методики кількісної оцінки вилуговування бетону, нейтралізації бетону кислими газами повітря, поширення фронту корозійної деградації дозволяють проводити розрахунок ресурс); будівельних конструкцій із врахуванням напружено-деформованогостану в багатьох обмежених випадках. Обмеженість цих методик полягає у моделюванні корозійної деградації бетону як суцільного середовища, найчастіше цементного каменя, хоча цей матеріал є багатокомпонентним композитом. Зокрема такий підхід не дозволяє адекватно оцінити тріщино-тривкість бетон}- при дії агресивних середовищ.

Мета. Необхідно розробити методику теоретичної оцінки впливу фізичних чинників на корозію бетону та контракцій цементного гелю за залишковим водецементнимвідношенням.

Загальні основи теоретичної оцінки впливу фізичних чинників на корозіюбетону. До останнього часу, в основному, серед фізичних чинників впливу на корозію бетону при розрахунках увага зосереджувалась виключно на температурних впливах, які викликають термічні напруження. Однак на тепловий обмін між середовищем та бетонними і залізобетонними конструкціями суттєво впливають процеси масообміну, а також фазові перетворення, що відбуваються в бетоні.

 

Для отримання повної версії статті необхідно сконтактуватись з автором.

Офіційний представник